Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 15.000
  • Ngày bắt đầu 15 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Pizza Hut Champions Cup is an online Middle Eastern Tournament made possible by Pizza Hut Gaming. 8 teams will be competingg in a Single - Elimination Bracket in a Bo3 Series except for the Grand Finals which is a Bo5 series.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm