Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.923
  • Ngày bắt đầu 17 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
LG Ultragear presents the TEC Community Cup powered by Intel and Crucial. The tournament will feature a prize pool of INR 1,50,000 with the top 8 teams moving forward for the double elimination brackets to become the Community Cup Champion!
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm