Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 2.911
  • Ngày bắt đầu 16 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Esportsmaker Spike Ladies #3 is an online tournament organized by Esportsmaker. The tournament will feature 2 invited teams joined by 6 teams coming from the qualifier. They will play in a single elimination bracket tournament. All matches will be played in bo3.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm