Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 21.039
  • Ngày bắt đầu 18 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Streamers League Valorant is an online showmatch tournament that will be located in Wrocław. This will be an offline event where 6 teams will be competing in two different groups each group has 3 teams that will be playing in a Single Round Robin in a Bo2 series. The top 2 teams will be qualified for the playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm