Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.966
  • Ngày bắt đầu 20 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
The Valorant Beacon Circuit is a 1-day Valorant event at DreamHack Summer. The Teams are going to be battling it out at DreamHack Summer 2022 and compete for 20,000 SEK and the title of the first Valorant champion at DreamHack Summer 2022!
Nhà tài trợ

Giai đoạn

DreamHack Summer 2022
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 20 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 1.966
Total prize pool
thứ 1
US$ 1.966
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm