Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.566
  • Ngày bắt đầu 19 thg 6, 2022
  • Địa điểm Köln
  • Địa điểm thi đấu XPERION - Die SATURN E-Arena
  • Định dạng 5v5
Project V: Project Queens is a offline tournament sponsored by XMG. This tournament is an all-women Valorant tournament which consist of 8 team battling in a Single-Elimination Playoffs.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm