Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 3.297
  • Ngày bắt đầu 21 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Predator Esports Circuit 2022 is an online tournament organized by Predator Gaming. Top 4 teams from the group stage will advance to the Playoffs of the tournament. They will play in a single elimination bracket format. All matches are bo3.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Predator Esports Circuit 2022
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 21 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 3.297 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 2.061
thứ 2
US$ 824
thứ 3 - thứ 4
US$ 206
**Original prize pool: PHP 160.000. *Exchange rate applied to USD: 48.528
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm