Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.566
  • Ngày bắt đầu 25 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Leagues.gg - BEACON Split 1 is an online tournament located in United Kingdom, Nordic countries and Ireland. This tournament will be divided into 4 groups in a GSL format where 16 teams will be divided into these groups. 2 teams of each group will be qualified in each group.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Group A
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 25 thg 6, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 25 thg 6, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 25 thg 6, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 25 thg 6, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 18:00:00 GMT+2, 25 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 1.566
Total prize pool
thứ 1
US$ 1.044
thứ 2
US$ 522
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm