Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.585
  • Ngày bắt đầu 25 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
Leagues.gg - BEACON Split 1 is an online tournament located in United Kingdom, Nordic countries and Ireland. This tournament will be divided into 4 groups in a GSL format where 16 teams will be divided into these groups. 2 teams of each group will be qualified in each group.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm