Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 3.755
  • Ngày bắt đầu 10 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Group A
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 10 thg 7, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 10 thg 7, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 10 thg 7, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 10 thg 7, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 12:30:00 GMT+2, 15 thg 7, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm