Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 18.759
  • Ngày bắt đầu 13 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
TEC Challenger Series 8 is an online tournament organized by The Esports Club. This B-Tier tournament will take place from July 10 to August 8 including the Qualifiers. The Main Event will be played in a Double Elimination Bracket.
Qualifier 1
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 13 thg 7, 2022
Người tham dự
Qualifier 2
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 20 thg 7, 2022
Người tham dự
Wildcard
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 22 thg 7, 2022
Người tham dự
Group A
completed
Bắt đầu 16:30:00 GMT+2, 26 thg 7, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 16:30:00 GMT+2, 26 thg 7, 2022
Người tham dự
Playoffs
live
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 1 thg 8, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm