Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.877
  • Ngày bắt đầu 14 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
NVIDIA GEFORCE Festival 2022 is an online tournament organized by Gamer Connect. The tournament will feature 8 teams. They will play in a single elimination bracket. Top 2 teams of the tournament will grab a percentage of the prize pool.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm