Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.189
  • Ngày bắt đầu 13 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Game Show Arena 2022 is online for the Chile teams tournament organized by FestiGame. Top sixteen teams will play a single elimination bracket playoffs. All matches are best of three. The top three teams will receive prizes.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm