Đăng nhập

VALORANT Champions Tour 2022: Game Changers Japan

  • Giải thưởng US$ 7.502
  • Ngày bắt đầu 30 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
VALORANT Champions Tour 2022 Game Changers Japan is a tournament organized by Riot Games and RAGE. Eight teams of 4 groups, the winners of each group will advance to the Main Event. They will play in a single elimination bracket wherein Top 2 teams will qualify to Game changers East Asia.
Nhà tài trợ
Group A
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 30 thg 7, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 30 thg 7, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 30 thg 7, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 30 thg 7, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 13:00:00 GMT+2, 6 thg 8, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm