Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.000
  • Ngày bắt đầu 19 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
NOM Invitational #1 is an online C- Tier tournament made possible and organized by Valorant Israel League. This tournament is played by 4 teams and will be competing in a Double - Elimination bracket in a Bo3 Series.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm