Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 15.543
  • Ngày bắt đầu 28 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
Masters Pro League Season 2 is an online tournament organized by Electronic Sport North Africa. Eight teams will compete in a double elimination bracket. Top 3 teams will get parts of the total prize pool.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm