Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 25.814
  • Ngày bắt đầu 3 thg 10, 2022
  • Định dạng 5v5
VALORANT DACH Evolution: Unity is an online/offline German tournament organized by Riot Games and Freaks 4U Gaming. This tournament will take place from Oct 03 to Oct 01 2022 featuring 8 teams competing over a total prize pool of €15,000 EUR.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm