Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 26.500
  • Ngày bắt đầu 8 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
Skyesports SEA Championship is a big tournament organized by Skyesports under AMD and Ampverse sponsorship for teams from Southeast Asia. Two invited and two best teams from qualifiers will participate in the tournament.
Nhà tài trợ
Group A
completed
Bắt đầu 08:30:00 GMT+1, 8 thg 11, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 08:30:00 GMT+1, 8 thg 11, 2022
Người tham dự
India Qualifier
completed
Bắt đầu 15:30:00 GMT+1, 12 thg 11, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 08:30:00 GMT+1, 13 thg 11, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+1, 23 thg 12, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm