Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 29.276
  • Ngày bắt đầu 17 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
Saudi eLeagues 2022: Season 2 is an offline Saudi Arabian tournament organized by SEF. This B-Tier tournament takes place from October 27. 2022 to November 26, 2022. This tournament consists of 6 teams playing in a Single Round Robin Format in a Bo3 Series. The top 4 teams will advance to the playoffs stage.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm