Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.142
  • Ngày bắt đầu 14 thg 1, 2022
  • Định dạng 5v5
The Purge Wild Rift EU Series 10 is part of The Purge series organized by Nicecactus and The Purge Tournament. Four teams will play in a single elimination bracket and all matches except Grand Final is bo3. The grand final will be bo5. These teams will be competing for the prize pool amounting to $1,000 USD.

Giai đoạn

The Purge Wild Rift EU Series 10
completed
Bắt đầu 18:00:00 GMT+1, 14 thg 1, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 1.142 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 799
thứ 2
US$ 342
**Original prize pool: € 1.000. *Exchange rate applied to USD: 0.876
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm