Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 10.000
  • Ngày bắt đầu 21 thg 1, 2022
  • Định dạng 5v5
Code Red Wild Rift 2 is a tournament made possibly by Boom TV on January 21 to January 22, 2022. This 2 day tournament is going be an online tournament in North America where 8 teams will be playing in a Double Elimination Bracket.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Code Red Wild Rift 2
completed
Bắt đầu 22:00:00 GMT+1, 21 thg 1, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 10.000
Total prize pool
thứ 1
US$ 4.000
thứ 2
US$ 3.000
thứ 3
US$ 2.000
thứ 4
US$ 1.000
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm