Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.133
  • Ngày bắt đầu 30 thg 1, 2022
  • Định dạng 5v5
Introducing the Wild Rift Benelux Championship: the first ever major Benelux competition in League of Legends: Wild Rift for a whopping €1000 prize pool! Get ready as the best Belgian and Dutch teams meet each other on the rift to claim the title of Benelux Champion!

Giai đoạn

Benelux Championship
completed
Bắt đầu 17:00:00 GMT+1, 30 thg 1, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 1.133 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 566
thứ 2
US$ 283
thứ 3 - thứ 4
**Original prize pool: € 1.000. *Exchange rate applied to USD: 0.883
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm