Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 1 thg 2, 2022
  • Định dạng 5v5
For Wild Rift, there will be 2 tournaments: Men's Tournament and Women's Tournament. Due to the COVID-19 pandemic situation in Southeast Asia, the Games will be postponed to the time from May 12 to 23, 2022. Esports competition in the Games will be held from May 13 to 22, 2022.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm