Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 950
  • Ngày bắt đầu 11 thg 1, 2022
  • Định dạng 5v5
Copa Argentina 2022 is the online tournament organized by Circuitos Profesionales Latam. Four best group stage teams will play in double-elimination format tournament. All matches will be played online and final matches will be played offline.

Giai đoạn

Copa Argentina 2022
completed
Bắt đầu 02:00:00 GMT+1, 11 thg 1, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm