Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 1.000
  • Ngày bắt đầu 16 thg 2, 2022
  • Định dạng 5v5
Fight Night Rift is a online tournament organized by Wisdom Media and Giant Slayer. 4 teams will fight against each other in a single round robin. top 2 teams will advance to the grand finals. $1,000 USD Prize Pool will be spread among the teams.

Giai đoạn

Group Stage
completed
Bắt đầu 01:00:00 GMT+1, 9 thg 2, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 03:00:00 GMT+1, 9 thg 2, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 1.000
Total prize pool
thứ 1
US$ 500
thứ 2
US$ 250
thứ 3 - thứ 4
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm