Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 12 thg 2, 2022
  • Định dạng 5v5
The Wild Rift EMEA Championship is Riot Games' official Wild Rift tournament for Europe, Russia + CIS, Mena, and Turkey, where teams can compete for a cut of the total prize pool of 300,000 € and the chance to represent EMEA at an international tournament.
Nhà tài trợ
Playoffs
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+1, 12 thg 2, 2022
Người tham dự
Last Chance
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 25 thg 4, 2022
Người tham dự
Playoffs
canceled
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 14 thg 2, 2022
Người tham dự
Last Chance
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 2 thg 4, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 14 thg 2, 2022
Người tham dự
Last Chance
completed
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 28 thg 3, 2022
Người tham dự
Play-In
completed
Bắt đầu 14:00:00 GMT+2, 5 thg 5, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 5 thg 5, 2022
Người tham dự
Group A
completed
Bắt đầu 16:00:00 GMT+2, 5 thg 5, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 15:00:00 GMT+2, 7 thg 5, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm