Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 24.758
  • Ngày bắt đầu 19 thg 2, 2022
  • Định dạng 5v5
WCK Challengers 2022 Spring (also known as Wild Rift Champions Korea - WCK) is a regional league for South Korea organized by Riot Games. Eight qualifiered teams will play in Group Stage with 2 groups and Single Round Robin Bo3 format. Best four teams will advance in single elimination Playoffs.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Group A
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+1, 19 thg 2, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+1, 19 thg 2, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 08:00:00 GMT+1, 26 thg 3, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 24.758 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 9.903
thứ 2
US$ 5.777
thứ 3
US$ 3.301
thứ 4
US$ 2.476
thứ 5 - thứ 6
US$ 825
thứ 7 - thứ 8
US$ 825
**Original prize pool: ₩ 30.000.000. *Exchange rate applied to USD: 1211.724
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm