Đăng nhập

North America Series 2022 Season 1

  • Giải thưởng US$ 125.000
  • Ngày bắt đầu 19 thg 2, 2022
  • Định dạng 5v5
The best teams across NA will compete in a series of three circuits to claim a spot in the North America Regional Championship for a piece of the $80,000 prize pool and the rights to be called the best team in North America! The Wild Rift North America Series will feature a total prize pool of $150,000 across all events during Season 1.
Nhà tài trợ
Playoffs
completed
Bắt đầu 22:00:00 GMT+1, 19 thg 2, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 22:00:00 GMT+1, 12 thg 3, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 2 thg 4, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 23:00:00 GMT+2, 29 thg 4, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm