Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 80.184
  • Ngày bắt đầu 21 thg 2, 2022
  • Định dạng 5v5
WCK 2022 Spring is an offline tournament organized by Riot Games. The tournament will feature 6 teams. They will be grouped together and play a double round robin group stage. Top 4 teams of the group will advance to the Playoffs. The playoffs will be a single elimination bracket format.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Group Stage
completed
Bắt đầu 11:00:00 GMT+1, 21 thg 2, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 02:00:00 GMT+2, 16 thg 4, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 80.184 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 24.055
thứ 2
US$ 16.037
thứ 3
US$ 12.829
thứ 4
US$ 10.424
thứ 5
US$ 8.820
thứ 6
US$ 8.018
**Original prize pool: ₩ 100.000.000. *Exchange rate applied to USD: 1247.129
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm