Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 44.973
  • Ngày bắt đầu 4 thg 4, 2022
  • Định dạng 5v5
TapTap Cup Season 2 is a Chinese tournament and is a part of the Wild Rift Tour Season 1. Sixteen invited teams are split into 4 groups of 4 teams. All matches are played in a Bo3 in a single round-robin format.

Giai đoạn

Group A
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 4 thg 4, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 4 thg 4, 2022
Người tham dự
Group C
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 4 thg 4, 2022
Người tham dự
Group D
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 4 thg 4, 2022
Người tham dự
Playoffs
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 10 thg 4, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 44.973
Total prize pool
thứ 1
US$ 23.262
thứ 2
US$ 12.406
thứ 3
US$ 6.203
thứ 4
US$ 3.102
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm