Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 29.862
  • Ngày bắt đầu 24 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
KIA National League Season 1 is an open circuit league for China organized by Riot Games and Tencent Games. Teams will be playing in a single elimination bracket format. All matches aside from the bo5 Grand Final will be bo3 series.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

KIA National League Season 1
completed
Bắt đầu 09:00:00 GMT+2, 24 thg 6, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 29.862
Total prize pool
thứ 1
US$ 14.931
thứ 2
US$ 8.959
thứ 3
US$ 5.972
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm