Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 8.556
  • Ngày bắt đầu 23 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
KB Star Banking Esports 2022 is an online South Korean Wild Rift tournament. This C-Tier tournament is made possible by KB Star Banking, this event will be held offline in the Capital city of South Korea, Seoul. 4 teams will be competing in the tournament and will be playing in a Single - Elimination Bracket in a Bo3 series for the Semi - Finals and Bo5 for the Grand Finals.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

KB Star Banking Esports 2022
completed
Bắt đầu 10:00:00 GMT+2, 23 thg 7, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm