Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 28 thg 6, 2022
  • Định dạng 5v5
The Wild Rift Tour Challengers (also known as WRTC) is a mini-offline tournament held in China, Shenzen. Made possible by the organizers Riot Games & Tencent Games. 8 teams will be competing in a Double - Elimination Bracket; Bo7 series. The top 4 teams will be proceeding to the WRT Season 2.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm