Đăng nhập
  • Ngày bắt đầu 15 thg 7, 2022
  • Định dạng 5v5
The Wild Rift League Challengers (also known as WRLC) is a mini-tournament for China organized by Riot Games. Top 6 teams from WRT and bottom 2 teams from WRL face off to take the 2 last spot for the next WRL season.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm