Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 22.395
  • Ngày bắt đầu 1 thg 8, 2022
  • Định dạng 5v5
Huya The Wild Circuit Cup is an online Chinese tournament organized by Huya. This tournament will take place from Aug 01 to 16 2022 featuring 14 teams competing over a total prize pool of ¥151000 CNY.
Nhà tài trợ
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm