Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 4.004
  • Ngày bắt đầu 2 thg 9, 2022
  • Định dạng 5v5
The Wild Circuit EMEA is a regional circuit for EMEA organized by Riot Games and The Purge Tournament. Four best teams from Open Qualifiers will begin the performance from single-elimination Playoffs stage.

Giai đoạn

Cloud Cup
completed
Bắt đầu 19:00:00 GMT+2, 2 thg 9, 2022
Người tham dự
Ocean Cup
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 10 thg 10, 2022
Người tham dự
Mountain Cup
upcoming
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 24 thg 10, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm