Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 144.212
  • Ngày bắt đầu 5 thg 9, 2022
  • Định dạng 5v5
The Ionia Cup is a regIonial tournament for China between WRL and WRT teams organized by Riot Games. Twelve WRL teams and ten WRT teams will start participataion from Single-Elimination Playoffs stage.

Giai đoạn

Play-In Phase #1
completed
Bắt đầu 11:00:00 GMT+2, 5 thg 9, 2022
Người tham dự
Play-In Phase #2
completed
Bắt đầu 11:00:00 GMT+2, 8 thg 9, 2022
Người tham dự
5th Place Decider
completed
Bắt đầu 11:00:00 GMT+2, 17 thg 9, 2022
Người tham dự
Phase 2 - Day 1
completed
Bắt đầu 11:00:00 GMT+2, 23 thg 9, 2022
Người tham dự
Group Stage Day 3
upcoming
Bắt đầu 11:00:00 GMT+2, 25 thg 9, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm