Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 4.486
  • Ngày bắt đầu 10 thg 9, 2022
  • Định dạng 5v5
Mistrovství ČR is the series of tournaments organized by PLAYzone for teams from Czech Republic. In 2022, before the main stage of the tournament, a Midseason tournament will also be held, in which the eight best teams of the region that have qualified will take part.
Nhà tài trợ
Playoffs
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+2, 12 thg 9, 2022
Người tham dự
Playoffs
upcoming
Bắt đầu 12:00:00 GMT+2, 22 thg 10, 2022
Người tham dự

Chi tiết giải thưởng

US$ 409 *
Total prize pool
thứ 1
US$ 409
**Original prize pool: CZK 10.000. *Exchange rate applied to USD: 24.442
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm