Đăng nhập
  • Giải thưởng US$ 8.633
  • Ngày bắt đầu 16 thg 9, 2022
  • Định dạng 5v5
The Ladder Mobile Cup is a monthly circuit for Latin America South organized by 1block esports during the Wild Circuit. Ten teams will play in Two groups of 5 teams, The top 4 of each group advance to the Playoffs.
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm