Đăng nhập

Douyu Master Series 2022 -WRT Season 2

  • Giải thưởng US$ 27.910
  • Ngày bắt đầu 19 thg 11, 2022
  • Định dạng 5v5
Douyu Master Series is B-tier online Wild Rift tournament in China organize by Douyu and Tencent Games. 10 teams will be split into 2 groups of five for group stage and playoffs will be played on a Double Elimination Bracket.
Nhà tài trợ

Giai đoạn

Group A
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 22 thg 11, 2022
Người tham dự
Group B
completed
Bắt đầu 00:00:00 GMT+1, 22 thg 11, 2022
Người tham dự
Playoffs
live
Bắt đầu 09:00:00 GMT+1, 28 thg 11, 2022
Người tham dự
Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất Đọc thêm