GosuGamers
Tất cả tin tức
Nuguri chia sẻ lý do thật sự khi giải nghệ.
LoL1 năm trướcNguyen "Kazuto" Quan

Nuguri chia sẻ lý do thật sự khi giải nghệ - áp lực vô hình đằng sau ánh đèn sân khấu

Tác giả

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account