GosuGamers
Tất cả tin tức
Fan quốc tế nói gì về việc GAM đeo huy hiệu TW ở CKTG 2023?
LoL8 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Fan quốc tế nói gì về việc GAM đeo huy hiệu TW ở CKTG 2023?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg
Các đội liên quan

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account