GosuGamers
Tất cả tin tức
ShowMaker Giành Danh Hiệu "Tuyển Thủ Của Năm"

ShowMaker Giành Danh Hiệu "Tuyển Thủ Của Năm"

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D