GosuGamers
Tất cả tin tức
Chovy đặt mục tiêu “Hạ bệ” Faker

Chovy đặt mục tiêu “Hạ bệ” Faker

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account