gosu-brand
Tất cả tin tức
Zeri sắp 'nối nghiệp' Akali trở thành một trong những vị tướng bị nerf thê thảm nhất

Zeri sắp 'nối nghiệp' Akali trở thành một trong những vị tướng bị nerf thê thảm nhất

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account