gosu-brand
Tất cả tin tức
VCS Mùa Xuân 2022: Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của SKY trước TF

VCS Mùa Xuân 2022: Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của SKY trước TF

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account