gosu-brand
Tất cả tin tức
VCS Mùa Xuân 2022, SBG tung bài dị và đạt được kết quả vượt kỳ vọng

VCS Mùa Xuân 2022, SBG tung bài dị và đạt được kết quả vượt kỳ vọng

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account