gosu-brand
Tất cả tin tức
Đoàn quân WBG của SofM ‘gặp khó’ tại Playoffs LPL Mùa Xuân 2022

Đoàn quân WBG của SofM ‘gặp khó’ tại Playoffs LPL Mùa Xuân 2022

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account