gosu-brand
Tất cả tin tức
Bài siêu dị: Bạn có tin chơi Nidalee Đường Trên cũng có thể lên Cao Thủ Hàn?

Bài siêu dị: Bạn có tin chơi Nidalee Đường Trên cũng có thể lên Cao Thủ Hàn?

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account