GosuGamers
Tất cả tin tức
Nerf tướng không được, Riot Games 'quay xe' nerf...nhà chính

Nerf tướng không được, Riot Games 'quay xe' nerf...nhà chính

Tác giả
Vũ "nemohieuvu12" Minh HiếuMột metalhead chính hiệu nhưng hông hề khô khan. Nhìn đầu gấu nhưng hông hề đầu gấu :D

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account