GosuGamers
Tất cả tin tức
Ornn có lỗi game ở CKTG 2023, T1 sẽ được "free" một lượt cấm?
LoL7 tháng trướcTHE RUINED KING "Viego" null

Ornn có lỗi game ở CKTG 2023, T1 sẽ được "free" một lượt cấm?

Tác giả
viego-avatar
THE RUINED KING "Viego" nullTHE RUINED KING facebook.com/Viego.The.Ruined.Kingg

All Esports

Entertainment

GAM Esports

Flash

Account